segunda-feira, 3 de abril de 2017

TEMES?


TEMER
TREME
TEME TREME
TEMER
ME
ME
ME
TEMERIDADE
TEMER IDADE
IDADE TEMER TREME
TEM TEMER TREME IDADE
TEMERIDADE?
IDADE?
CIDADE
DÁ?
TEMER TREME, TEME
IDADE
MER
MER
MER
DÁDÁ
DÁ?
PLOC!